PORVOON AMMATTIOPISTO, Perämiehentie
PERUSOPETUKSEN JÄLKEINEN VALMISTAVA KOULUTUS (VALMA) 
 
KOULUTUKSEEN VALITUT OPISKELIJAT:
 
Niiden hakijoiden nimet, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen internetissä.
Kaikille valituille hakijoille lähtee tänään hyväksymiskirje hakijan ilmottamaan sähköpostiosoitteeseen.
OPH lähettää kaikille valitsematta jääneille tiedotteen tuloksista aikaisintaan tänään 04.08.2017.
 
   Abbasi     Latif
   Askari     Mohammad
   Bakhtiari  Mahmud
   Hallikainen Sara Susanna
   Hautanen   Patrik Tapio
   Husseini   Zakaria
   Jafari     Ali
   Jafari     Morteza
   Karimi     Hamed
   Kuusisto   Saara Hymy Ilona
   Leduc Pimentel Costa Goiabeira Pamela 
   Lehtonen   Artturi Julius
   Mangako    Kyato
   Mohammadi  Sina
   Mohammadi  Teimur
   Mokhtari   Aziz
   Nguyen Binh An
: