Uudet tutkintojen perusteet voimaan 1.8.2015

Opetushallitus on päättänyt uusista ammatillisten perustutkintojen perusteista, jotka astuvat voimaan 1.8.2015. Uudistus koskee nuorisokoulutusta, joten myös Amistossa siirrytään uusiin tutkinnon perusteisiin. Uudistus koskee sekä syyslukukaudella 2015 aloittavia että jatkavia opiskelijoita. Uudet opiskelijat ja ennen lain voimaan tuloa aloittaneet opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintoaan uusien perusteiden mukaan.

Uusissa tutkinnon perusteissa korostetaan osaamista, työelämälähtöisyyttä sekä opiskelijan yksilöllisiä ja joustavia opintopolkuja. Uudistuksen myötä siirrytään osaamisperustaisuuteen. Opintoviikot muuttuvat osaamispisteiksi ja koulutusohjelmien sijaan puhutaan osaamisaloista. Osaamisperustaisuuden myötä osaaminen ratkaisee, ei se missä tai miten osaaminen on hankittu.

Opintoviikot muuttuvat opintopisteiksi

Tutkinnon perusteiden uudistuksen myötä nykyiset opintoviikot muutetaan osaamispisteiksi. Ammatillisen perustutkinnon laajuus on syksystä 2015 lähtien 180 osaamispistettä, kun se ennen oli 120 opintoviikkoa.

Uuden ammatillisen perustutkinnon osat (180 osp)

  • Ammatilliset tutkinnon osat (135 osp), jotka koostuvat pakollisista tutkinnon osista ja valinnaisista tutkinnonosista
  • Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)
  • Vapaasti valittavat tutkinnon osat (10 osp)

Jatkavat opiskelijat

Ne opinnot, jotka opiskelija on suorittanut opintoviikkoina, tunnistetaan ja tunnustetaan uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti. Amistossa tehdään parhaillaan tätä työtä ja jatkavien opiskelijoiden opintoviikkoja muutetaan osaamispisteiksi. Syyslukukauden alussa ryhmänohjaajat käyvät läpi yhdessä opiskelijan kanssa muuttuneet opinnot. Hyväksytyt suoritukset ja arvosanat pysyvät muuttumattomina, mutta opintojen nimi saattaa muuttua ja laajuudet merkitään osaamispisteinä. Opinnot ja suoritukset voi tarkastaa Wilmassa.

Lisätietoja

Lisätietoja uusista tutkinnon perusteista antaa Amiston opinto-ohjaajat tai apulaisrehtori Anja Leino, puh. 040 5241 031 tai sähköposti anja.leino@amisto.fi.

Tutustu uusiin perustutkintojen tutkintojen perusteisiin Opetushallituksen sivuilla.

: