Euroopan ammattitaitoviikko järjestettiin Brysselissä ja muualla Euroopassa 5.–10. joulukuuta 2016. Järjestetty Euroopan ammatti- taitoviikko oli ensimmäinen laatuaan. Tapahtumien aikana saatiin tutustua siihen, miten ammatillinen osaaminen voi eri tasoilla tukea innovointia ja kilpailukykyä sekä parantaa työllistymismahdollisuuksia.

Euroopan ammattitaitoviikko on Euroopan komission aloite, jolla pyritään lisäämään ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta väylänä korkeatasoiseen osaamiseen ja laadukkaisiin työpaikkoihin. Aloitteessa järjestetään erilaisia paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia tapahtumia eri puolilla Eurooppaa. Sidosryhmille ammattitaitoviikko tarjosi tilaisuuden jakaa esimerkkejä ammatillisen koulutuksen huippuosaamisesta sekä innovatiivisista opetuskäytännöistä ja onnistuneista ammatillisen koulutuksen ohjelmista. Viikon aikana saimme edistettyä oppisopimuskoulutusta, työssäoppimista, osaamisen kehittämistä ja uudelleen kouluttautumista, sekä yritysten ja oppilaitosten kestäviä kumppanuuksia.

Amisto pääsi esittelemään omaa osaamistaan kansainvälisen LINK2 -projektin muodossa. LINK on kuuden ammatillisen oppilaitoksen verkosto, joka antaa media-alan opetusta eripuolilla Eurooppaa. LINK projektin tarkoituksena on yhdistää osaaminen, tieto, ihmiset ja erilaiset oppimiskulttuurit jakamaan ideoita, strategioita ja näkökulmia me- dian suunnitteluun ja -tuotantoon.

Ammattitaitoviikkoon  liittyen Euroopan komissio julkaisi web -sivuillaan LINK2 –projektiviikon kuvauksen. Amiston järjestämän viikon aikana tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa opetussuunnitelma viikon kestävään digitaalisen markkinoinnin kurssiin. Teemana oli kuinka suunnitellaan ja toteutetaan verkkokauppa, johon määrittelimme sisällöt, tavoitteet ja arviointikriteerit. Opetussuunnitelma on haettavissa digitaalisessa muodossa kenen tahansa oppilaitoksen käyttöön, jonka avulla kyseisen projektiviikon voi toteuttaa.

Projektiviikko on kerännyt ansaittua huomiota ja sen osoitti myös Euroopan komission kutsu tulla esittelemään ja keskustelemaan paikanpäälle projektistamme. Komissio maksoi myös kaikki kulut ja tämä taisi olla poikkeuksellista, sillä keskustellessani joidenkin osallistujien kanssa asia ei näin ollut. Tästä on hyvä jatkaa ja olemmekin suunnittelemassa uutta kansainvälistä LINK3 -projektia 2017. Tämän hankkeen teemoina on digitalisaatio opetuksessa, työelämäyhteistyö ja laatu oppilaitoksen näkökulmasta. Tätä projektia ei sidota mihinkään tiettyyn osastoon, vaan se koskee laajemmin koko organisaatiota.

Vierailimme myös Euroopan parlamentissa, jossa työskentelee 751 meppiä, joista Suomalaisia 13

Vierailimme myös Euroopan parlamentissa, jossa työskentelee 751 meppiä, joista suomalaisia 13.

Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen lähetti terveiset Suomen ammatillisille

Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen lähetti terveiset Suomen ammatillisille opettajille, arvostaen opettajien ammattitaitoa.

Teksti ja kuvat: Sami Ulmanen

: