Laurea ja Amisto solmivat yhteistyösopimuksen

Laurea-ammattikorkeakoulu ja Porvoon ammattiopisto Amisto solmivat yhteistyösopimuksen Loviisassa perjantaina 16.1.2015. Tilaisuudessa sopimuksen allekirjoittivat Laurean rehtori, toimitusjohtaja Jouni Koski ja Amiston rehtori Pentti Suursalmi.

Kumppanuussopimuksen myötä Laurea ja Amisto tiivistävät yhteistyötään Itä-Uudellamaalla. Oppilaitokset alkavat yhteistyössä kehittää opintopolkumallia toisen asteen opinnoista ammattikorkeakouluun. Tätä varten toteutetaan pilottikokeilu Lähihoitajasta sairaanhoitajaksi/terveydenhoitajaksi –opintopolku, joka käynnistyy syksyllä 2015.

Tulevaisuudessa tätä väyläopintojen mallia on tarkoitus laajentaa myös muihin koulutuksiin Laureassa sekä muihin ammattioppilaitoksiin ja lukioihin.

Opiskelijan näkökulmasta väyläopintojen tavoitteena on tuoda ammattikorkeakouluopintoja osaksi ammatillista tutkintoa ja kehittää opiskelijoiden korkeakouluvalmiuksia. Toisen asteen opiskelijat saavat myös mahdollisuuden tutustua opiskeluun ammattikorkeakoulussa. Samalla Laureassa kehitetään menettelytapoja toisen asteen opinnoissa hankitun osaamisen tunnistamiseen ammattikorkeakoulututkintoa suoritettaessa.

Laurean ja Amiston yhteistyösopimuksessa sovitaan myös oppilaitosten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan yhteistyön lisäämisestä alueella sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

: