Amiston lähihoitajaopiskelijat aloittivat korkeakouluopinnot

Kuva: Viisi Amiston lähihoitajaopiskelijaa aloitti lauantaina sosiaali- ja terveysalan korkeakouluopinnot. Opiskelijoiden mukana kuvassa myös sosiaali- ja terveysalan opettaja Tuija Eloranta ja koulutusjohtaja Merja Parviainen.

Laurea ammattikorkeakoulun ja Amiston välinen yhteistyö käynnistyi lauantaina 24.8. Väyläopintojen aloituspäivillä. Väyläopinnot ovat Laurean ja Amiston uusi yhteistyömalli, joka mahdollistaa toisen asteen opiskelijoiden korkeakouluopinnot.

Väyläopinnot pilotoidaan Amiston lähihoitajaopiskelijoilla, jotka sisällyttävät perustutkintoonsa sosiaali- ja terveysalan korkeakouluopintoja. Korkeakouluopinnot toteutetaan Laureassa verkko-opintoina. Kokonaan verkossa opiskeltavat kurssit ovat Amiston lähihoitajaopiskelijoille uusi asia.

– Verkko-opinnot hieman jännittävät, lähihoitajaopiskelijat kertovat. – Töitä joutuu varmasti tekemään enemmän kuin tavallisella kurssilla.

Lähihoitajaopiskelijat ovat erittäin motivoituneita väyläopintoihin. – Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus ja on hienoa, että me saamme olla ensimmäiset, jotka väyläopintoja tekevät, yksi lähihoitajaopiskelijoista toteaa.

Väyläopinnot eivät takaa korkeakoulupaikkaa, mutta ne edesauttavat opiskelijan valmiuksia opiskella ja edetä ammattikorkeakouluopintoihin. Amiston Väyläopintoja tekevillä opiskelijoilla on selvät tulevaisuudensuunnitelmat; kaikki viisi lähihoitajaopiskelijaa kertovat haluavansa jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa joko terveydenhoitajaksi tai ensihoitajaksi.

Koska yhteistyö on käynnistynyt hyvin ja opiskelijat kokevat väyläopinnot motivoivina, pyritään yhteistyötä laajentamaan lähitulevaisuudessa. Tavoitteena on, että väyläopinnot mahdollistuvat myös muilla aloilla.

: