Amisto kouluttaa 3D –mallinnuksen osaajia

3D –tulostin ja suunnitteluohjelmisto Askolan toimipisteeseen

Porvoon ammattiopistossa varaudutaan työelämän tulevaisuuden osaamistarpeisiin hankkimalla Askolan toimipisteeseen, kone- ja metallialan osastolle Dimension SST 12003es 3D – tulostimen ja SolidWorks –suunnitteluohjelmiston. Laitehankinnan avulla kehitetään opiskelijoiden osaamista, mutta myös tiivistetään yhteistyötä Porvoon seudun yritysten kanssa. Yhteistyötä tehdään muun muassa tarjoamalla yrityksille koulutusta SolidWorks –suunnitteluohjemiston käyttöön.

Kuva. Amiston opiskelijat tutustuvat 3D-tulostimen käyttöön. Tulostimen päällä jo tulostettuja testikappaleita.

Amiston 3D –tulostimesta hyötyvät alueen yritykset

Tavoitteena on, että Porvoon ammattiopisto kouluttaa jatkossa työelämään opiskelijoita, jotka ymmärtävät ja hallitsevat 3D –mallinnuksen periaatteet. Lisäksi Amisto tekee monipuolista yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Yhteistyö käynnistyy yrityksille tarjottavilla 3D –koulutuksilla, mutta jatkossa yritysten voi olla mahdollista esimerkiksi vuokrata 3D-tulostinta käyttöönsä tai saada Amistosta suunnitteluapua tulostusprosessiin. Amistossa yhteistyön kehittäminen yritysten kanssa koetaan erityisen tärkeänä, sillä sen avulla voidaan varmistaa, että valmistuvien opiskelijoiden osaaminen vastaa työelämän tarpeita. Opiskelijan siirtyminen opinnoista työelämään onnistuu paremmin, kun yritykset ovat tulleet tutuiksi jo opiskeluaikana.

Yrityksille avoin ja maksuton 3D –koulutus

Amisto järjestää yhteistyössä AIP-Worksin kanssa Porvoon ja sen naapurikuntien yrityksille avoimen ja maksuttoman ”3D – tulostamisen alkeet” -koulutustilaisuuden 17.3.2015 klo 8.00–15.30 Amiston Perämiehentien toimipisteessä. Katso koulutuksen tarkemmat tiedot täältä. SolidWorks 3D – tulostuksen alkeiskurssi on tarkoitettu 3D-mallinnuksesta kiinnostuneille, joilla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta 3D-tulostuksesta tai Solidworks -ohjelmasta. Koulutuksen aikana suunnitellaan ja toteutetaan kappale, joka voidaan tulostaa 3D – tulostimella.

Koulutukseen osallistuu myös Amiston omaa henkilökuntaa ja opiskelijoita. Koulutus on osa Amiston toteuttamaa vientiteollisuuden alojen koulutuksen kehittämishanketta (VITEK-hanke). Mikäli koulutukselle on kysyntää, järjestetään vastaavia tilaisuuksia lisää lähitulevaisuudessa.

3D – mallinnus ja sen hyödyntäminen oppimisessa

Amiston 3D –tulostin ja suunnitteluohjelmisto saatiin kone- ja metallialan osaston käyttöön loppuvuodesta 2014. Tulostin tulostaa muovisia kappaleita. Tällä hetkellä 3D –mallinnus on kunnossapitoasentajien käytössä, mutta uusia käyttötapoja mietitään jatkuvasti. Konesuunnittelussa 3D-tulostinta voidaan hyödyntää esimerkiksi mallien ja luonnosten tulostamisessa, mutta myös valmiiden kappaleiden valmistuksessa. Tavoitteena on, että jatkossa myös muut koulutusalat pääsevät hyödyntämään 3D –mallinnusta, sillä kolmiulotteisena voidaan periaatteessa tulostaa hyvin erilaisia kappaleita aina teollisuuden varaosista leluihin ja kakunkoristeisiin.

3D – tulostuksessa virtuaalinen malli tulostetaan fyysiseksi kappaleeksi 3D – tulostimen avulla. Ennen tulostusta malli suunnitellaan suunnitteluohjelmistolla. Valmiita virtuaalisia malleja on saatavilla internetissä. 3D – tulostuksessa voidaan käyttää monenlaisia materiaaleja, kuten esimerkiksi muovia, metallia tai lasia. Tulostettaessa tulostin sulattaa käytettävän materiaalin ja tulostaa sen ohuina kerroksina kappaleeksi.

3D – tulostamisen on ennustettu mullistavan liiketoiminnan tulevaisuudessa ja lisäävän yritysten kasvumahdollisuuksia, kun tuote voidaan suunnitella Suomessa ja tulostaa siellä päin maailmaa, missä sitä tarvitaan.

  

 

: