Keväällä prosessinhoitajaksi Porvoon Amistosta valmistuneen Alex Anderssonin mielestä aina pystyy oppimaan lisää. Työharjoittelun ja kesätöiden jälkeen hän työskentelee edelleen samassa paikassa Kilpilahdessa Borealiksella. Ammatillinen koulutus toi prosessinhoitajan töissä tarvittavan osaamisen.

- Faija vinkkasi Kilpilahden prosessiteollisuuden mahdollisuuksista ja hakemaan Amistosta opiskelupaikkaan. Ala kiinnostaa minua, koska raaka-aineista pääsee prosessiteollisuudessa tekemään tuotteita, kertoo Alex Andersson.

Lukio meni aikanaan Alexilla vähän myttyyn, mikä harmitti häntä jälkikäteen. Toisaalta opiksi myös lukioajasta otettiin. Töiden tekeminen ja teorian opiskelu ovat molemmat mieluisia, joten koulutuspolku lukion jälkeen mietitytti. Prosessinhoitajan ammatilliset opinnot sisältävät muun muassa prosessin säätötoimia, pieniä korjaustöitä ja laitteiston kunnon valvontaa.

- Amiston koulutus vastasi monessa kohtaa sitä osaamista mitä prosessiteollisuuden töissä tarvitaan. Päivittäiset rutiinit omalla tehtäväalueella, kuten lauhteiden, palo- ja jäähdytysvesien parissa hoituvat prosessihoitajan koulutuksella oikein hyvin. Toki aina pystyy oppimaan lisää, pohtii Alex.

Prosessinhoitaja käsittelee työssään esimerkiksi vaarallisiakin kemikaaleja, joten kemialliset reaktiot on syytä tuntea hyvin. Koulutuksessa ensimmäinen vuosi koostuikin pääasiassa teoriaopinnoista. Toinen ja kolmas opiskeluvuosi puolestaan sisälsi paljon, monelle mieluisia, käytännön kunnossapitotöitä ja oppimistehtäviä. 

- On osattava teoriassa kemianteollisuuden asioita, mutta myös sosiaalista puolta tarvitaan töissä. Näyttelemiseen liittyvät harrastukset ovat vahvistaneet taitojani ja auttaneet myös jaksamaan. Pitää pystyä kommunikoimaan työkaverien kanssa. Konkareilta olen saanut puolestani työasioissa mukavasti neuvoja, kertoo Andersson.

: