Amistossa tehdään paljon työtä ympäristö- ja työterveys- ja turvallisuusasioiden hoidon parantamiseksi. Amisto on sertifioitu 2011 ISO 14001- ja OHSAS 18001 -ympäristö- ja työterveys- ja -turvallisuussertifikaateilla.

Amiston ympäristö, työterveys- ja turvallisuuspolitiikka

Amiston ympäristötyötä ohjaavat tärkeimmät ympäristönäkökohdat, joiden eteen tehdään töitä eniten. Myös muut näkökohdat huomioidaan, katso liitteestä tarkemmin.

Ympäristönäkökohdat (Ekologinen,Sosiaalinen,Talous ja Kulttuuri viittaavat kestävän kehityksen eri näkökulmiin):
1.  Toimiminen hätätilanteissa (S)
2. Ostopalvelut (koulutus, konsultointi, siivous, kiinteistöhuolto, ruokala, leasingpalvelut) rakentamine (K)
3.  Ongelmajätehuolto, €
4. Päästöt veteen (E)
5. Jätteiden lajittelu ja hyötykäyttö (E)

Ympäristönäkökohtien pisteytys Amistossa.
Ympäristönäkökohdat ja toimenpiteet ympäristönäkökohtien hoidossa.

Eko-ja turvaopas

Ympäristötavoitteet:
1. Sekajätteen vähentäminen 10%/vuosi
2. Sähkön ja energian käytön säästö 2%/vuosi
3. Veden käytön vähentäminen

Ympäristötulokset:

Lämmön-, sähkön- ja veden kulutus 2010-2015  

 

: