Oppilaitosyhteisön turvallisuuden takaaminen kaikissa tilanteissa on Amiston toiminnan keskeinen perusta. Ammatillisten perustutkintojen perusteet ohjaavat oppilaitosten turvallisuustoimintaa. Turvallisuuteen liittyy keskeisesti oppilaitoksen turvallisuuskulttuuri ja sen kautta luotu perusta päivittäiselle arkiturvallisuudelle. Turvallisuus oppilaitoksissa on keskeinen osa hyvinvointia.

Kun turvallisuuskulttuuri on hyvä ja toiminta on turvallista, toimintaan liittyvät vaarat on arvioitu ja ongelmat ehkäistään suunnitelmallisesti.  Oppilaitoksen turvallisuuden edistämisen perustuu aktiiviseen toimintaan oppilaitoksen turvallisuudesta ja vaaratilanteissa toimimisen harjoitteluun.

Turvallisuusperehdytys osastoilla
Opiskelijat perehdytetään aina jokaisen uuden työvälineen käyttöönoton yhteydessä. Perehdytyksessä huolehditaan siitä, että oppilas on sisäistänyt työvälineen käyttöön liittyvät turvallisuusvaatimukset kuten suojaintenkäytöt sekä laitteen käyttöön liittyvät riskit. Vasta perusteellisen perehdytyksen ja laitteen toiminnan testaamisen jälkeen opiskelijalle annetaan lupa itsenäiseen työskentelyyn laitteella.

: