Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän toiminta-ajatus ja arvot toimivat toimintaamme ohjaavina tekijöinä. Toiminta-ajatuksemme on luoda kilpailukykyistä osaamista asiakkaillemme. Arvomme asiakaskeskeisyys ja kumppanuus tarkoittaa sitä, että toimintamme tapahtuu tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Vuorovaikutus ja dialogi ovat tärkeitä työvälineitä. Arvostamme ja välitämme asiakkaistamme ja tunnistamme asiakkaidemme tarpeet. Uudistumiskyky muodostuu hyvästä vuorovaikutuksesta, yhteistyöstä, oppimismyönteisyydestä, johtajuudesta, strategisesta kyvykkyydestä ja ajan hermolla pysymisestä. Innovatiivisinä pysymme huolehtimalla kuntayhtymän ja sen eri yksiköiden uudistumiskyvystä. Luotettavuus ja osaaminen ovat toimintamme perusta. Toiminnan kehittämiseksi keräämme tietoa henkilöstön osaamisesta ja ennakoimme tulevaisuuden osaamistarpeita. Luottamus on tärkeää sekä sisäisessä toiminnassa että työskentelyssä asiakkaiden kanssa.

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän toimintajärjestelmää ylläpidetään ja kehitetään hyödyntämällä laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen menetelmiä.

Strategisen suunnitteluprosessin avulla varmistamme toiminnan jatkuvan kehittämisen asettamalla koulutuskuntayhtymän toiminnalle tavoitteet, jotka ovat pohjana eri yksiköiden ja prosessien kehittämissuunnitelmille. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme ja verkostokumppaneidemme kanssa. Hyödynnämme asiakkailta keräämämme palautteen toiminnan kehittämisessä.

Yhteiskunnallinen vastuu kuuluu Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän perustehtävään.

Tunnemme työterveys- ja turvallisuusasioihin liittyvät riskit toiminnassamme ja työskentelemme systemaattisesti riskien hallitsemiseksi, vähentämiseksi ja poistamiseksi. Koulutuskuntayhtymä työnantajana edistää henkilöstön työhyvinvointia ja antaa mahdollisuuksia ja resursseja henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Ympäristövastuullisuus velvoittaa meitä toimimaan esimerkillisesti sekä yksilöinä että organisaationa. Tunnistamme toimintamme ympäristönäkökohdat ja teemme toimintasuunnitelmat ja asetamme tavoitteet niiden perusteella. Lisäämme opiskelijoiden, sidosryhmien ja henkilöstön tietoisuutta ympäristöasioista ja toimimme ympäristötietoisuuden parantamiseksi. Arkityössä otamme huomioon toimintamme ympäristövaikutukset.

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän johto on sitoutunut kehittämään jatkuvasti oppilaitosten toimintaa toiminta-ajatuksen mukaisesti sekä varmistamaan tarvittavat resurssit tavoitteiden saavuttamiseksi.

: