Opetuksen ja oppisen kehitys- ja laatutyö

Ammatiin oppiminen vaatii laaja-alaista käytännön harjoittelua, jota täydennetään opeteltaviin asioihin liittyvillä lyhyillä opetustuokioilla. Työt opitaan pääosin työsaleissa ja työssäoppimisjaksoilla.

Oppimisen laatua seurataan tekemällä opiskelijoille nettikyselyjä. Syksyllä aloittaneille opiskelijoille tehdään 1. jakson jälkeen aloituskysely, jossa mitataan opiskelun laatua opiskelijan näkemysten kautta. Seuraavien jaksojen aikana tehdään yksittäisten kurssien sisältöjä, ryhmän toimintaa ja opetusta käsitteleviä kyselyjä.

Opettaja käy tulokset läpi ryhmän kanssa ja yhdessä mietitään, miten oppimista voitaisiin kehittää. Kolmannen vuoden lopussa valmistuvilta opiskelijoilta kysytään vielä mielipiteitä opiskelun kulusta, opettamisesta, työtiloista ja työssäoppimisesta.

Tulosten perusteella oppimisympäristöä, opetusta, opiskelijoiden yhteistoimintaa ja työssäoppimista kehitetään entistä motivoivammaksi, tehokkaammaaksi ja työllistävämmäksi yhteistyössä opiskelijakunnan edustajien kanssa. Yhteistyötä tehdään myös muiden oppilaitosten kanssa projekteina ja vertaisarviointeina.

Amistolla on ISO 9001-, ISO 14001- ja OHSAS 18001-sertifikaatit. Toimimalla sertioidulla tavalla varmistetaan laadukas oppiminen.

: