Kansainvälisyystoiminta

Amiston kansainvälisen toiminnan tavoitteena on, että opiskelijamme osaavat toimia monikulttuurisessa työympäristössä.  Opiskelijat oppivat tuntemaan eri maiden työkulttuureita, ovat suvaitsevaisia ja kielitaitoisia sekä pystyvät työskentelemään monikulttuurisessa työyhteisössä. Lue tarkemmin aiheesta Amiston kansainvälisyysstrategiasta.

Kansainvälinen toiminta on osa nykyaikaista koulutusta. Kansainvälisten suhteiden luominen pitää Amiston ajan hermolla ja mahdollistaa tuoreiden ideoiden vaihdannan myös yli valtiorajojen. Hyvät kontaktit takaavat, että KV-toimintamme on laadukasta ja monipuolista. Amistolla on  kattava KV-kumppanuuskoulujen verkosto ja erilaisia EU-rahoitteisia verkostoprojekteja.

Kansainvälisyystoiminnan kehittämisestä vastaa rehtori ja KV-koordinaattori Ville Vierimaa yhdessä KV-tiimin kanssa. KV-tiimi kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa ja siihen kuuluu jokaisesta ammattiperheestä yksi edustaja:

Tietotekniikka/liikenne: Sami Ulmanen
Ruoka, matkailu ja liiketalous: Iina Pälväjärvi
Teknologia ja rakennus: Tanja Holmberg
Hyvinvointi ja turvallisuus: Katri Pokkinen

Tutustu tarkemmin Amiston kansainvälisyystoimintaan opiskelijan kansainvälisyyssivuilla.

 

: