Amiston koulutustarjonta

Amisto tarjoaa ammatillista perustutkintokoulutusta nuorille 25 eri koulutusohjelmassa. Amisto kouluttaa nuoria seuraaville aloille:

  • Turvallisuusala
  • Ruoka-ala
  • Liikenneala
  • Hyvinvointi- ja hoiva-ala
  • Matkailuala
  • Liiketalouden ala
  • Teknologia-ala
  • Rakennusala
  • Tietotekniikka-ala

Amistossa järjestetään myös valmentavaa koulutusta esimerkiksi ilman opiskelupaikkaa jääneille, ammatinvalintaa epäröiville ja maahanmuuttajille.

Tutustu tarkemmin Amiston tarjoamiin koulutusohjelmiin ja valmentaviin koulutuksiin hakijan ammattisivuilla.

: