Opiskelijaksi hakeminen

Peruskoulun päättävät nuoret hakevat pääasiassa keväisin järjestettävän yhteishaun kautta. Yhteishaussa täyttämättä jääneitä opiskelupaikkoja täytetään kesäisin lisähaussa.

Opiskelijat, joilla on jo aikaisempi tutkinto, hakevat ympäri vuoden käynnissä olevalla erillishaulla.

Vapaita opiskelupaikkoja sekä perustutkintokoulutuksista että valmentavista koulutuksista voi tiedustella ympäri vuoden Amiston opinto-ohjaajilta tai Opintotoimistosta.

Lisätietoa hakutavoista, hakuvaatimuksista sekä hakulomakkeet löydät hakijalle-sivuilta.

: