Todistukset

Opintonsa hyväksytysti suorittanut opiskelija saa valmistuessaan tutkintotodistuksen. Tutkintotodistus koostuu päättötodistuksesta ja näyttötodistuksesta. Tutkintotodistus annetaan yleensä valmistumistilaisuudessa. Jos opiskelija ei osallistu tilaisuuteen, tutkintotodistus postitetaan hänelle.

Opiskelija voi opintojen aikana pyytää opintotoimistosta todistusta suoritetuista opinnoista. Mikäli opiskelija ei ole saanut säännönmukaisen opiskeluajan loppuun mennessä kaikista tutkintoonsa kuuluvista opinnoista arvosanaa, annetaan hänelle tutkintotodistuksen sijaan todistus suoritetuista opinnoista ja ammattiosaamisen näytöistä.

Kesken ammatillisen tutkinnon suorittamista eroavalle opiskelijalle annetaan erotodistus, johon merkitään suoritetut opinnot arvosanoineen. Lisätietoja todistuksista saa opintotoimistosta.

: