Psykologipalvelut

Psykologi toimii psykologian alan asiantuntijana oppilaitoksen toimintaympäristössä. Psykologi tekee oppilaitoksessa sekä yhteisöllistä työtä että antaa yksilöllistä tukea opiskelijoille.

Yhteisöllinen työ

Yhteisöllisen työhön kuuluu ehkäisevä mielenterveystyö ja opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä perheiden ja muiden toimijoiden kanssa. Psykologi konsultoi oppilaitoksen henkilökuntaa ja muita yhteistyötahoja sekä jakaa psykologista tietoa opiskelijaryhmille. Psykologi osallistuu oppilaitoksen moniammatillisen opiskelijahuoltoryhmän työskentelyyn, tukitoimien suunnitteluun ja toteutukseen.

Yksilöllinen tuki opiskelijoille

Psykologi tukee opiskelijan oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Psykologi tekee myös psykologisia arviointeja, antaa lausuntoja tutkimuksista sekä tekee lähetteitä kuntoutukseen tai jatkotutkimuksiin. Psykologin työ voi olla myös konsultoivaa työskentelyä opiskelijan tuen tarpeen arvioimiseksi.  Tarvittaessa psykologi tukee opiskelijaa henkilökohtaisin tukikeskusteluin. 

Psykologin antamaan yksilölliseen tukeen kuuluu myös yhteistyö, keskustelu ja palaverit huoltajan ja koulun henkilökunnan kanssa. Tarvittaessa kokoon voidaan kutsua myös monialainen asiantuntijaryhmä opiskelijan tuen suunnitteluun ja toteutukseen.

: