Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto tukee kaikkia Porvoon ammattiopiston opiskelijoita heidän elämänhallintansa ja hyvinvointinsa ylläpitämisessä ja parantamisessa. Opiskeluterveydenhuolto kuuluu kunnan perusterveydenhuoltoon. Porvoon ammattiopiston kaikilla toimipisteillä on nimetty terveydenhoitaja ja lääkäri, jotka toteuttavat palveluja yhdessä oppilaitoksen kanssa.

Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyy

  • opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn seuraaminen ja edistäminen.
  • opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen.
  • terveydenhoito- ja sairaanhoitopalvelut, mukaan lukien mielenterveys- ja päihdetyö. seksuaaliterveyden edistäminen ja suun terveydenhuolto.
  • opiskelijan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä opiskelijan tukeminen ja mahdollinen jatkotutkimuksiin tai -hoitoon ohjaaminen.

Kaikki Amiston opiskelijat ovat oikeutettuja maksuttomiin opiskeluterveydenhuollon palveluihin. Mahdolliset muualla tehtävät jatkohoidot voivat olla yli 18-vuotiaille maksullisia.

Palveluihin kuuluu terveydenhoitajan terveystarkastukset ensimmäisenä opiskeluvuonna. Tarvittaessa järjestetään opintojen aikana myös lääkärintarkastus esimerkiksi kutsuntarkastuksen, kroonisen sairauden tai mielenterveysongelmia takia.

Terveydenhoitaja antaa ensiapua, hoitaa sairaustapauksia ja myöntää sairaslomia. Kouluaikana ja koulumatkoilla tapahtuneissa tapaturmissa on haettava koulusta vakuutustodistus ennen hoitoon hakeutumista. Terveydenhoitajan vastaanottoajat näet sivun oikeasta laidasta. Lääkärin  vastaanotolle tehdään ajanvaraukset terveydenhoitajan kautta.

: