Opiskelijaetuudet

Opiskelija voi saada valtiolta tukea peruskoulun jälkeisiin opintoihin. Tukien määrä vaihtelee oppilaitoksen, iän ja asumismuodon mukaan. Myös omat ja vanhempien tulot voivat vaikuttaa tuen saamiseen. Tutustu opintoetuuksiin, ehtoihin ja hakuohjeisiin tarkemmin Kelan sivuilla.

Opintotukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus. Lisäksi ammatillisten oppilaitosten ja lukion opiskelijoiden on mahdollisuus saada Kelalta myös koulumatkatukea. Tutustu koulumatkatuen myöntämisen ehtoihin Kelan sivuilla.

Opintotuen myöntämisen edellytyksenä on muun muassa päätoiminen opiskelu ja opinnoissa edistyminen. Oppilaitos on velvollinen ilmoittamaan laiminlyönneistä (esim. opintojen viivästymisestä tai keskeytymisestä) Kelalle, joka voi keskeyttää tukien maksamisen. Myös toistuvat poissaolot voivat keskeyttää tuen saamisen.

: