Yrittäjyysopinnot

Kaikkiin Amiston koulutusohjelmiin sisältyy yrittäjyysopintoja, joiden tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia yritystoiminnan aloittamiseen ja harjoittamiseen. Tavoitteena on myös opiskelijan sisäisen yrittäjyyden kehittyminen. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija omaksuu opintojen aikana yrittäjämäisiä piirteitä ja hänestä kehittyy oma-aloitteinen, tunnollinen, rohkea, kekseliäs ja työtään arvostava työntekijä ja ammatinharjoittaja.

Monilla koulutusaloilla järjestetään Nuori yrittäjä 24h -leirejä, joissa suunnitellaan oma yritys yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Osa opiskelijoista osallistuu myös Vuosi yrittäjänä -valmennukseen ja perustaa oman yrityksen 3. kouluvuonna. Vuoden aikana opitaan turvallisessa ohjauksessa toimimaan yrittäjänä. Kun harjoitusyritys vuoden kuluttua puretaan, on opiskelijoilla valmiudet oman yrityksen perustamiseen, asiakkaiden kohtaamiseen ja menestyvän liiketoiminnan harjoittamiseen. Opiskelija on valmis oman yrityksen perustamiseen!

Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää yrittäjyyspolusta, ota yhteyttä ryhmänohjaajaasi tai opinto-ohjaajaasi.

: