Osaamisen tunnustaminen

Amistossa sinun ei tarvitse opiskella asioita, joita jo osaat. Ehkä aikaisempi tutkinto, työkokemus tai tiivis harrastustoiminta on tuonut sinulle osaamista, joka voidaan hyväksilukea opinnoissasi.

Jos uskot, että sinulla on osaamista, joka voidaan tunnustaa, ota yhteyttä opinto-ohjaajaasi. Osaamisen tunnustaminen tehdään sinun, ryhmänohjaajasi ja muiden opettajien sekä opinto-ohjaajan kanssa.

Osaamisen tunnustamiseen saattaa liittyä esimerkiksi osaamisen todentaminen ammattiosaamisen näytöillä. Sinun tarvitsee myös mahdollisesti esittää todistuksia aikaisemmin suoritetuista opinnoista tai työkokemuksesta.

Mikäli osaamisen tunnistamisessa tutkinnon osalle asetetut tavoitteet tai osa tavoitteista todetaan saavutetuiksi, osaaminen tunnustetaan. Osaamisen tunnustaminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

: