Amistossa jokainen voi luoda oman opintopolkunsa.

Olemme kaikki erilaisia; meillä on erilaiset tavoitteet ja osaamme eri asioita. Toisia kiinnostaa matkustelu, toisia tekniikka tai laulaminen. Miksi siis opinnot olisivat samat kaikilla?

Amistossa opiskelijalla on mahdollisuus rakentaa yksilöllinen opintopolku, johon kuuluu esimerkiksi aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen, toiminta opiskelijakunnassa, valitut tutkinnonosat ja työssäoppimispaikat.  Myös lukio-opinnot, laajennettu työssäoppiminen, ammattitaitokilpailut tai yrittäjyysopinnot voivat antaa opintopolullesi suunnan. Tutustu opintopolkuvaihtoehtoihin sivun oikeasta laidasta löytyvistä linkeistä.

HOPS -henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Oma opintopolku, sen vaiheet ja tavoitteet kirjataan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan HOPSiin. Suunnitelma syntyy HOPS-keskusteluissa, joita opiskelija käy ryhmänohjaajansa kanssa. HOPSin tarkoituksena on antaa opinnoille suuntaa ja motivoida opiskelijaa sekä kehittää tämän itsearviointitaitoja.

HOPSin toteutumista seurataan säännöllisesti koko opiskeluiden ajan. Ryhmänohjaajan kanssa tarkistetaan, ovatko opinnot edenneet kuten HOPSissa on suunniteltu. Joskus opintopolkuun saattaa tulla matkan varrella muutoksia. Opiskelija saattaa kiinnostua esimerkiksi kansainvälisyystoiminnasta tai toisesta alasta. Muutokset huomioidaan HOPSissa ja määritellään uudet tavoitteet. Tarvittaessa arvioidaan myös oppimisen esteitä ja suunnitellaan tukitoimia, jotka auttavat näiden esteiden ylittämisessä.

: