Kestävän kehityksen periaatteet Amistossa

Porvoon ammattiopisto noudattaa kestävän kehityksen
periaatteita ja huomio ympäristönäkökulmat niin opetuksessa kuin muussakin toiminnassa. Opintojen aikana opiskelijat oppivat ymmärtämään, mitä ympäristötietoinen työskentelytapa tämän omassa ammatissa tarkoittaa.

Amiston arjessa ympäristötietoisuus tarkoittaa erityisesti

  • energian ja veden kulutuksen vähentämistä
  • hankintojen ympäristövastuullisuuden huomioimista
  • jätteiden tehokasta lajittelua ja hyötykäyttöä
  • ympäristöasioiden käsittelyä opetuksessa.

Lisää tietoa Amiston ympäristöasioista saat Tietoa Amistosta -sivuilta. Tutustu myös  Porvoon ammattiopiston Eko-oppaaseen. Oppaasta löydät muun muassa jätteidenlajitteluohjeet sekä kartat Amiston keräyspisteiden sijainnista.

: