Amisto is... languages!

Millaista kielitaitoa tarvitset tulevaisuudessa? Amistossa opit oman ammattisi ammattikieltä. Vieraiden kielten taitoa ja ymmärrystä tarvitaan työelämässä yhä enemmän.

Kampaajan tai tarjoilijan on osattava palvella ulkomaalaista asiakastaan ja autoasentajan on osattava tulkita autonvalmistajan englanninkielisiä  huolto-ohjeita. Kieliä opiskellaan käytännön tilanteita varten ja ennen ulkomaanjaksoa käydään kansainvälistymisjakso, joka valmentaa töihin ja elämään ulkomailla.

Miten kielet näkyvät käytännössä? Kielten opiskelu pyritään yhteisopetuksen keinoin sisällyttämään ammattiaineiden oppimiseen. Työn eri vaiheita harjoitellaan vierailla kielillä ja näin kielitaito kartuu kätevästi.

Englannista on tulossa tai on jo tullut maailmankieli, mutta palvelualoilla on etu, jos puhut asiakkaasi käyttämää kieltä. 

: