Kodin ja koulun yhteistyö

Haluamme tehdä tiivistä yhteistyötä opiskelijoidemme huoltajien ja vanhempien kanssa. Suunnitelma siitä, kuinka kodin ja koulun yhteistyö toteutetaan on kirjattu Amiston opetussuunnitelman yhteiseen osaan. Suunnitelma sisältää selkeät tiedot siitä, ketkä ovat yhteistyökumppanit, miten toimitaan ja millaiset tiedotustavat Amistossa on käytössä. Voit tutustua opetussuunnitelmiin Opintojen rakenne -sivuilla.

Kodin ja Amiston välisen yhteistyön tavoitteena on vahvistaa opiskelijan itsenäisyyttä ja vastuullisuutta sekä edistää opintojen etenemistä. Yhteistyöllä tuetaan ammatillisen opiskelun edellytyksiä sekä opiskelijan terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.

Alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajilla on oikeus saada tietoa opiskelun etenemisestä. Yli 18-vuotiaiden opiskelijoiden osalta yhteydenotto huoltajiin tapahtuu opiskelijan suostumuksella.

Wilma-opiskelijaliittymä on tärkeä ohjelma, jonka avulla sekä opiskelija että huoltaja voivat seurata opiskelijan opintojen etenemistä ja poissaoloja. Tärkeät, koko ryhmää koskevat asiat tiedotetaan Wilman kautta. Näitä ovat esimerkiksi vanhempainillat.

Opiskelijan ryhmänohjaaja on keskeinen yhdyshenkilö koulun ja opiskelijan sekä huoltajan välillä. Tarvittaessa myös muu opiskelijatukipalveluiden henkilöstö osallistuu yhteistyöhön. Ryhmänohjaaja ottaa tarvittaessa yhteyttä yksittäisen opiskelijan asioista. Yhteydenoton aiheita voivat olla esimerkiksi terveydentilan ja toimintatakyvyn muutokset, päihdetestin vaatiminen tai opiskelijan ja huoltajan kuuleminen.

: