Yhteishaku 2017

Seuraava yhteishaku perustutkintoihin on 21.2. - 14.3.2017. Yhteishaku on tarkoitettu hakijoille, joilla ei ole aikaisempaa tutkintoa. Haku tapahtuu opintopolku – palvelussa.

Tämän sivun vasemman laidan linkeistä löydät paljon hyödyllistä tietoa hakemisesta.

Harkintaan perustuva valinta  

Harkintaan perustuva valinta on osa yhteishakua. Jos opiskelijalla on erityinen syy,  voidaan hänet valita koulutukseen yhteishaun pistemääristä riippumatta. Tällöin valintaperusteena ovat hakijan koulutustarve ja mahdollisuudet selvitä opinnoista. Erityisiä syitä ovat oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt, koulutodistusten puuttuminen tai niiden vertailuvaikeudet.

Jos haluat tulla huomioiduksi harkintaan perustuvassa valinnassa, hae normaalisti yhteishaussa. Merkitse hakutoiveen kohdalle halusi tulla huomioiduksi harkinnan varaisessa valinnassa. Kirjaa myös perustelut. Lähetä lisäksi viimeiset todistuskopiot (suomennoksineen) tai selvitys, miksi koulutodistus puuttuu, Amiston opintotoimistoon. Opintotoimiston osoite löytyy Yhteystiedot -sivuilta.

Ulkomaisella todistuksella hakevat tai oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttäneiden on haettava aina harkintaan perustuvan valinnan kautta, koska heillä ei ole vertailukelpoista todistusta.

Kaikki harkinnanvaraiset hakemukset toimitetaan Perämiehentien opintotoimistoon.

Porvoon ammattiopisto
Opintotoimisto (infopiste)
Perämiehentie 6
06100 Porvoo

hakeminen :