Valtakunnallinen kielikoe

Kielikokeisiin kutsutaan hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin opetuskieli eikä kielitaitoa ole voitu todentaa muilla tavoin. Kokeilla hakija osoittaa, että tällä on riittävät valmiudet opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen.

Katso Opintopolusta, milloin kielitaitosi katsotaan riittäväksi eikä sinua kutsuta kielikokeeseen.

Oppilaitos voi jättää hakijan valitsematta ammatilliseen peruskoulutukseen, jos hänellä ei ole valmiutta opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen sekä ymmärtämiseen.

Mikäli olet käynyt keväällä kielikokeessa, voit seuraavan kerran käydä kielikokeessa aikaisintaan ensi vuoden keväällä.

hakeminen :