Koulutusinfo
TUTKINTO Turvallisuusalan perustutkinto
OSAAMISALA Turvallisuusvalvoja
TOIMIPISTE Loviisa
JATKO-
OPINNOT
Tradenomi (turvallisuusala)
Sosionomi (rikosseuraamusala)
Poliisikoulu
Palo- ja pelastusopisto 
KOULUTUS ALKAA
Syksy 2017

 

HUOM!

Alalle on opiskeluun ja työskentelyyn vaikuttavia terveydellisiä suosituksia. Jos terveydentilasi on heikentynyt, tarkista suositukset Opintopolusta.

Turvallisuusvalvoja

Turvallisuusvalvojan tutkinto antaa perusvalmiudet työskennellä monipuolisissa turva-alan tehtävissä kuten esimerkiksi vartijana, arvokuljettajana, turvalaiteasentajana, turvallisuussuunnittelijana, turvatarkastajana tai järjestyksenvalvojana. Työpaikkoja on niin turvallisuusalan yrityksissä, teollisuuden turvallisuusvalvonnassa kuin valtion ja kuntien palveluksissakin.

Opintojen aikana opit tekemään riskiarviointeja ja turvallisuussuunnitelmia sekä hyödyntämään teknisiä laitteita ja välineitä kuten valvontajärjestelmiä työssäsi. Perehdyt myös esimerkiksi ennalta ehkäisevään toimintaan, voimankäyttöön ja pelastustoimintaan.

Turvallisuusvalvoja tarvitsee työssään asiakaspalvelu- ja yhteistyötaitoja. Hän on myös oma-aloitteinen, kekseliäs ja fyysisesti riittävän hyväkuntoinen. Turvallisuusvalvojalta odotetaan myös rikosoikeudellisesti nuhteetonta taustaa.

Yhteiskunnan monimutkaistuminen ja ympäristön häiriötekijät lisäävät turva-alan palvelujen tarvetta. Alan työpaikkojen määrä on ollut rajussa kasvussa viime vuosina. Opintoja on myös mahdollista jatkaa eteenpäin, jolloin tutkinto antaa hyvän pohjakoulutuksen turva- ja pelastusalalle.

ammatit : turvallisuus