Koulutusinfo
TUTKINTO Media-alan perustutkinto
OSAAMISALAT Julkaisutuotannon,
Audiovisuaalisen viestinnän ja Painotuotannon osaamisalat
TOIMIPISTE Perämiehentie, Porvoo
JATKO-
OPINNOT
Medianomi (amk)
KOULUTUS ALKAA Syksy 2017

Mediapalvelujen toteuttaja

Media-alan perustutkinnon suorittanut tuntee media-alan toimintaympäristöä ja toimii julkaisutuotannon, audiovisuaalisen viestinnän tai painotuotannon osaamisalan tehtävissä.

Media-alan perustutkinnon suorittanut voi toimia media- ja viestintätuotteiden suunnitteluun, valmistamiseen, tuottamiseen ja markkinointiin liittyvissä tehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä.

1.8.2017 voimaan tuleva media-alan perustutkinto korvaa nykyiset audiovisuaalisen viestinnän ja painoviestinnän perustutkinnot.

Tärkeitä asioita media-alan töissä:

hyvät tietotekniset valmiudet
kiinnostus kehittää itseään
oma-aloitteisuus
visuaalinen hahmotuskyky
yhteistyötaidot

Alalle on opiskeluun ja työskentelyyn vaikuttavia terveydellisiä suosituksia. Jos terveydentilasi on heikentynyt, tarkista suositukset Opintopolusta.

ammatit : tieto