Koulutusinfo
TUTKINTO Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
OSAAMISALA Tuotantotekniikan osaamisala
Asennuksen ja automaation osaamisala
TOIMIPISTE Perämiehentie 6, Porvoo
JATKO-
OPINNOT
Konetekniikan insinööri tai diplomi-insinööri
KOULUTUS ALKAA Syksy 2017

 

HUOM!

Alalla on opiskeluun ja työskentelyyn vaikuttavia terveydellisiä suosituksia. Jos terveydentilasi on heikentynyt, tarkista suositukset Opintopolusta.

Asentaja

Asentaja tuntee asennus- ja kokoonpano piirustukset. Hän purkaa ja kasaa koneita sekä laitteita. Lisäksi asentaja osaa mekaaniset asennukset sekä tuntee hydrauliikan ja pneumatiikan asennukset. 

Kone- ja tuotantotekniikka alan perustutkinnon suorittanut työskentelee metallialan eri työtehtävissä. Asentaja kokoonpanee uusia ja huoltaa käytössä olevia koneita. Työtehtävät ovat monipuolisia ja työllistymismahdollisuudet ovat alalla hyvät.

Koneistaja

Kone- ja tuotantotekniikka alan perustutkinnon suorittanut koneistaja työskentelee metallialan eri työtehtävissä.

Koneistaja osaa lukea konepiirustukset ja valmistaa niiden mukaan kappaleita erityyppisiä työstökoneita käyttämällä. Koneistaja työstää uusia kappaleita ja korjauskoneistaa kuluneita kappaleita. Työtehtävät ovat monipuolisia ja työllistymismahdollisuudet ovat alalla hyvät.

ammatit : tekno