Koulutusinfo
TUTKINTO Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto
OSAAMISALA Sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisala
TOIMIPISTE Perämiehentie, Porvoo
JATKO-
OPINNOT
Automaatioinsinööri (AMK)  Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
KOULUTUS ALKAA Syksy 2017

 

HUOM!

Alalla on opiskeluun ja työskentelyyn vaikuttavia terveydellisiä suosituksia. Jos terveydentilasi on heikentynyt, tarkista suositukset Opintopolusta.

Automaatioasentaja

Automaatioasentajat asentavat, huoltavat ja ylläpitävät tuotantolinjojen sekä muiden laitteiden  ohjaus-, säätö- ja valvontajärjestelmiä. Automaatioasentajat ovat myös mukana varmistamassa näiden linjojen ja laitteiden häiriötöntä toimintaa.

Automaatioasentajat työskentelevät esimerkiksi prosessiteollisuudessa, kappaletavarateollisuudessa, kiinteistöautomaation parissa sekä muissa sähkö- ja automaatioalan urakointiyrityksissä tai konepajateollisuuden yrityksissä.

Nopeasti kehittyvä automaatiotekniikka edellyttää kiinnostusta alaan ja uuteen teknologiaan. Työ on itsenäistä ja fyysisesti jonkin verran kuormittavaa. Sähköjärjestelmien kanssa työskentely edellyttää vastuullista suhtautumista työturvallisuuteen ja ympäristöön.

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon suorittaneiden työllisyys on ollut yleisesti hyvä ja työpaikkojen odotetaan lisääntyvän tulevaisuudessa. Automaatioalan peruskoulutus antaa hyvät valmiudet niin työelämään kuin jatko-opintoihinkin sähkö- ja automaatioalalle.

ammatit : tekno