Koulutusinfo
TUTKINTO Elintarvikealan perustutkinto
OSAAMISALA Leipomoalan osaamisala
TOIMIPISTE Perämiehentie, Porvoo
JATKO-
OPINNOT
Restonomi (amk)
Elintarviketieteiden maisteri
KOULUTUS ALKAA Syksy 2017

 

HUOM!

Alalle on opiskeluun ja työskentelyyn vaikuttavia terveydellisiä suosituksia. Jos terveydentilasi on heikentynyt, tarkista suositukset Opintopolusta.

Leipuri-kondiittori

Leipuri-kondiittori valmistaa kahvi- ja ruokaleipiä sekä konditoriatuotteita kuten kakkuja, leivoksia ja wienerleipiä. Työpaikkana voi olla leipomo, konditoria, teollisuusleipomo, kahvila, suurtalous- ja ravintola-alan toimipiste tai pitopalveluyritys.

Leipomossa työskennellään paljon käsillä, joskin teollisuusleipomoissa hyödynnetään myös paljon teknologiaa. Myös opinnot ovat hyvin käytännönläheisiä. Tuotteiden valmistamisen lisäksi opintojen aikana omaksutaan mm. laatutietoinen ja hygieniavaatimusten mukainen työskentelytapa.

Leipomossa työskentely tarkoittaa yleensä aikaisia työaamuja ja melko kiireistä työrytmiä. Alalle hakeutuvan on syytä ottaa myös huomioon, että työ on seisomatyötä ja jonkin verran fyysisesti kuormittavaa. Työssä altistutaan allergisoiville raaka-aineille.

Lähivuosina eläköitymiset tuottavat lisää työpaikkoja alalle. Automatisoitumisen myötä kysyntää on erityisesti ammattitaitoisille työntekijöille, jotka hallitsevat automatisoidun teollisuusprosessin ja uuden tekniikan. 

ammatit : ruoka