Koulutusinfo
TUTKINTO Rakennusalan perustutkinto
OSAAMISALA Talonrakennuksen osaamisala
TOIMIPISTE Askolan toimipiste
JATKO-
OPINNOT
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
Rakennustekniikan insinööri tai diplomi-insinööri
KOULUTUS ALKAA Syksy 2017

 

HUOM!

Alalle on opiskeluun ja työskentelyyn vaikuttavia terveydellisiä suosituksia. Jos terveydentilasi on heikentynyt, tarkista suositukset Opintopolusta.

Talonrakentaja

Talonrakentaja hallitsee rakennustyömaan monipuoliset työtehtävät aina perustuksista katon tekoon. Talonrakentaja rakentaa niin uusia rakennuksia kuin korjaa vanhojakin. Alalla rakennetaan jokapäiväistä ympäristöämme: asuin-, liike-, teollisuus- ja hallintorakennuksia, voimalaitoksia, satamia, siltoja ja teitä. Työpaikka voi löytyä rakennusalan pienistä tai suurista yrityksistä, mutta moni elättää itsensä myös yrittäjänä.

Opinnot ovat käytännönläheisiä ja tarvittava osaaminen saavutetaan pitkälti työsaleissa ja työmaalla työskentelemällä. Opiskelija oppii lukemaan talo- ja maarakentamiseen liittyviä piirrustuksia sekä tekemään rakennustyömaan mittaus- ja laskentatehtäviä. Työturvallisen ja ympäristötietoisen työskentelytavan omaksuminen on myös osa opintoja. Ala sopii kädentaitoisille, fyysisestä työstä pitäville, jotka haluavat nähdä työnsä konkreettisen lopputuloksen.

Erityisesti kasvukeskuksissa alalla on kysyntää ammattitaitoiselle työvoimalle. Eläköitymisen myötä alalle avautuu lähivuosina runsaasti työpaikkoja.


ammatit : rakennus