Koulutusinfo
TUTKINTO Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto
OSAAMISALA Sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisala
TOIMIPISTE Askolan toimipiste
JATKO-
OPINNOT
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
Sähkö- tai automaatioinsinööri (amk) tai diplomi-insinööri 
KOULUTUS ALKAA Syksy 2017

 

HUOM!

 alalle on opiskeluun ja työskentelyyn vaikuttavia terveydellisiä suosituksia. Jos terveydentilasi on heikentynyt, tarkista suositukset Opintopolusta.

Sähköasentaja

Sähköasentaja sähköistää omakotitaloja, kesämökkejä, rivi- ja kerrostaloja sekä teollisuusrakennuksia. Sähköasentaja voi työskennellä sähkönjakeluyhtiöissä rakentaen ja huoltaen sähkölinjoja. Sähköasentaja myös huoltaa kaikenlaisia sähköllä toimivia laitteita aina sähköliesistä kiukaisiin. Työpaikat löytyvät esim. sähköurakointiliikkeistä, teollisuuslaitoksista, tietoliikenne- tai automaatioyrityksistä.

Sähköasentajan koulutus toimii erinomaisena pohjakoulutuksena sähkö- ja automaatioalalle, sillä jatko-opintomahdollisuudet ovat hyvät. Sähköasentaja voi myöhemmin erikoistua alan erilaisiin tehtäviin, kuten esim. antenniasennuksiin, tietoliikenneasennuksiin, rakennus- ja teollisuusautomaatioon (paloilmoitin-, kuluvanvalvonta- ja hälytysjärjestelmät).

Sähköasentajan koulutus on käytännönläheistä ja monipuolista. Tarvittava osaaminen saavutetaan pitkälti tekemällä töitä koulun työmailla ja työssäoppimispaikoilla. Ala sopii tekniikasta kiinnostuneille ja nopeasti kehittyvän sähkötekniikan takia alalla oppii aina uutta.

Yhteiskunnan sähkö- ja automaatiotekniikan käytön lisääntymisen takia sähköasentajien työllisyys on yleisesti hyvä ja kasvaa tulevaisuudessa etenkin kasvukeskuksissa.

ammatit : rakennus