Koulutusinfo
TUTKINTO Talotekniikan perustutkinto
OSAAMISALA Putkiasennuksen osaamisala
TOIMIPISTE Askolan toimipiste
JATKO-
OPINNOT
Talo- tai energiatekniikan insinööri tai diplomi-insinööri
KOULUTUS ALKAA Syksy 2017

 

HUOM!

Alalle on opiskeluun ja työskentelyyn vaikuttavia terveydellisiä suosituksia. Jos terveydentilasi on heikentynyt, tarkista suositukset Opintopolusta.

Putkiasentaja

Putkiasentaja tekee uusiin ja remontoitaviin rakennuksiin vesijohto-, viemäri- ja lämmitysverkoston putkistoasennuksia sekä ilmanvaihtojärjestelmiin liittyviä töitä. Työpaikkoja on LVI- urakoitsijoiden, kiinteistöhuoltoyhtiöiden, kuntien ja valtion palveluksessa sekä yrittäjänä.  

Koulutus on käytännönläheistä ja asioita opitaan pitkälti työsaleissa ja työmaalla työskentelemällä. Opintojen aikana opetellaan käyttämään alan perustyökaluja, oikeita työmenetelmiä, putkisto-osia ja muita materiaaleja sekä tekemään työt piirustusten ja työselitysten mukaisesti. Myös asiakaspalvelu- ja yhteistyötaidot kehittyvät opintojen aikana, sillä putkiasentaja kohtaa työssään asiakkaita ja tekee yhteistyötä muiden ammattialojen edustajien kanssa. Rakennusautomaatiotekniikka kehittyy koko ajan ja ala sopiikin erityisesti tekniikasta kiinnostuneille.

Alan tulevaisuuden näkymät ovat hyvät, sillä eläköitymisestä johtuen alalle avautuu koko ajan uusia työpaikkoja.

ammatit : rakennus