Koulutusinfo
TUTKINTO Pintakäsittelyalan perustutkinto
OSAAMISALA Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala
TOIMIPISTE Askolan toimipiste
JATKO-
OPINNOT
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
Materiaali- ja pintakäsittelyinsinööri (amk) 
KOULUTUS ALKAA Syksy 2017

 

HUOM!

Alalle on opiskeluun ja työskentelyyn vaikuttavia terveydellisiä suosituksia. Jos terveydentilasi on heikentynyt, tarkista suositukset Opintopolusta.

 

 

 

 

 

 

Maalari

Maalari tasoittaa, maalaa ja tapetoi rakennusten seiniä ja entisöi huonekaluja sekä muita tuotteita. Maalarit voivat tehdä myös matto- ja laattatöitä sekä koristemaalaustöitä. Maalarit työskentelevät metalli- ja rakennusteollisuudessa, maalausliikkeissä, huonekaluteollisuudessa, automaalaamoissa tai työllistävät itsensä yrittäjinä.

Käytännönläheisessä koulutuksessa oppiminen tapahtuu pitkälti työsaleissa ja työkohteissa töitä tekemällä. Opintojen aikana kehitetään myös asiakaspalvelu- ja yhteistyötaitoja, sillä työhön kuuluu asiakkaiden kohtaamista ja yhteistyötä muiden rakennusalan toimijoiden kanssa. Opiskelija oppii tuntemaan pintakäsittelyalalla käytettäviä laitteita ja koneita sekä omaksuu työturvallisen, ympäristötietoisen ja taloudellisen työskentelytavan.

Rakennusala on merkittävä työllistäjä, mutta työllisyyteen vaikuttavat talouden nousu- ja laskusuhdanteet. Ammattitaitoisista, tutkinnon omaavista työntekijöistä on joillakin alueilla jopa pulaa.

ammatit : rakennus