Koulutusinfo
TUTKINTO Matkailualan perustutkinto
OSAAMISALA Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala
TOIMIPISTE Perämiehentie, Porvoo
JATKO-
OPINNOT
Restonomi (amk)
Yhteiskuntatieteiden maisteri (pääaineena matkailu)
KOULUTUS ALKAA Syksy 2017

 

HUOM!
Alalle on opiskeluun ja työskentelyyn vaikuttavia terveydellisiä suosituksia. Jos terveydentilasi on heikentynyt, tarkista suositukset Opintopolusta.

Matkailuvirkailija

Matkailuvirkailija esittelee, myy ja varaa asiakkaille erilaisia matkakokonaisuuksia ja valmismatkoja lisäpalveluineen. Matkailuvirkailijan työpaikkoja ovat matkatoimistot, matkailukeskukset, liikenneyhtiöt, autovuokraamot sekä kunnalliset ja alueelliset matkailutoimistot.

Opintojen aikana opitaan muun muassa varausjärjestelmien hallintaa, kotimaan ja ulkomaiden matkailun tuoteosaamista sekä kielten ja kulttuurien tuntemusta.

Alalla tarvitaan ulospäinsuuntautuneita, oma-aloitteisia, joustavia ja stressinsietokykyisiä henkilöitä. Erilaiset kulttuurit ja ihmiset rikastuttavat asiakaspalvelutyötä. Kielitaito on tärkeää, sillä asiakkaat ovat usein ulkomaalaisia tai työpaikka on ulkomailla.

Matkailuala on kasvuala, jolla on ammattitaitoiselle työvoimalle kysyntää. Matkailualan työ on usein sesonkiluonteista. Tästä johtuen osa-aikaisesti työllistyy hyvin, kokoaikaisten työpaikkojen tarjonta vaihtelee.

ammatit : matkailu