Koulutusinfo
TUTKINTO Matkailualan perustutkinto
OSAAMISALA Matkailupalvelujen osaamisala
TOIMIPISTE Perämiehentie, Porvoo
JATKO-
OPINNOT
Restonomi (amk)
Yhteiskuntatieteiden maisteri (pääaineena matkailu)
KOULUTUS ALKAA Syksy 2017

 

HUOM!

Alalle on opiskeluun ja työskentelyyn vaikuttavia terveydellisiä suosituksia. Jos terveydentilasi on heikentynyt, tarkista suositukset Opintopolusta.

Matkailupalvelujen tuottaja

Matkailupalvelujen tuottaja markkinoi, myy ja toteuttaa ohjelma- ja oheispalveluja, jotka voivat liittyä esimerkiksi kulttuuri-, kaupunki-, hyvinvointi- tai maaseutumatkailuun. Työpaikka voi löytyä ohjelmapalveluyrityksistä, matkailukeskuksista, hotelleista, kylpylöistä tai maatilamatkailuyrityksistä. Alalla on myös hyvät mahdollisuudet työllistää itsensä yrittäjänä.

Asiakaspalvelutyö edellyttää sosiaalista ja reipasta luonnetta sekä hyviä viestintätaitoja. Kansainvälinen työ edellyttää myös kielitaitoa. Työ vaatii paineensietokykyä, tilanneherkkyyttä, joustavuutta ja luovuutta. Työssä hyödynnetään tietotekniikkaa ja opintoihin kuuluu myös varaus- ja informaatiojärjestelmien opiskelua.

Matkailuala on kasvuala, jolla on ammattitaitoiselle työvoimalle kysyntää. Matkailualan työ on usein sesonkiluonteista. Tästä johtuen osa-aikaisesti työllistyy hyvin, kokoaikaisten työpaikkojen tarjonta vaihtelee.

ammatit : matkailu