Koulutusinfo
TUTKINTO Logistiikan perustutkinto
OSAAMISALA Kuljetuspalveluiden osaamisala
TOIMIPISTE Perämiehentie, Porvoo
JATKO-
OPINNOT
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
Liikenneopettaja
Kone- tai logistiikkainsinööri (amk) tai diplomi-insinööri
KOULUTUS ALKAA Syksy 2017

 

HUOM!

Alalla työskentelevältä vaaditaan ajokorttiasetuksen edellyttää terveyttä. Tarkista ennen hakemista opiskeluun ja työskentelyyn vaadittavat terveysvaatimukset Opintopolusta.

Yhdistelmäajoneuvon-
kuljettaja

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajat huolehtivat tavaroiden kuljettamisesta täys- tai puoliperävaunulla kotimaassa ja ulkomailla. Kuljettajan työ ei ole vain ajamista vaan siihen sisältyy kokonaisvaltaisempiaa logistiikan osaamista ja ymmärtämistä. Kuljettaja vastaa kuorman lastaamisesta ja purkamisesta, rahtiasiakirjoista sekä kuljetuskaluston kunnosta ja turvallisuudesta.

Kuljetusalan työpaikkoja ovat henkilö-, kappaletavara-, kuriiri-, elintarvike-, rakennustarvike-, maa-aines- ja jätekuljetuksiin erikoistuneet kuljetusyritykset.

Kuljettajan työ on itsenäistä ja vastuullista. Kuormat on toimitettava ajallaan ja erilaisia asiakkaita tulee palvella ammattitaitoisesti. Työajat ovat usein epäsäännölliset. Alan teknistyessä ja kansainvälistyessä tietoteknisten taitojen ja kielitaidon merkitys kasvaa.

Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma antaa valmiuksia BC tai BCE -ajokorttiluokkien (ns. rekkakortti) ja kuljettajien perustason ammattipätevyyden suorittamisen.

Kuljetus- ja varastoalalla odotetaan lähivuosina työvoimapulaa koulututetuista osaajista.

ammatit : liikenne