Koulutusinfo
TUTKINTO Logistiikan perustutkinto
OSAAMISALA Varastopalvelujen osaamisala
TOIMIPISTE Perämiehentie, Porvoo
JATKO-
OPINNOT
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
Logistiikkainsinööri (amk)
KOULUTUS ALKAA Syksy 2017

 

HUOM!

Alalle on opiskeluun ja työskentelyyn vaikuttavia terveydellisiä suosituksia. Jos terveydentilasi on heikentynyt, tarkista suositukset Opintopolusta.

Varastonhoitaja

Varastonhoitaja hallitsee logistiikan perusvalmiuksiin kuuluvat asiat kuten tavaran varastoinnin, kuljetukset, kierrätyksen ja tietoverkot. Hän pystyy hoitamaan asiakirjat ja varastokirjanpidon ja tuntee varastotalouden. Varastonhoitaja osaa tehdä erilaiset varastoalan tehtävät käsin, koneilla tai automaattisilla laitteilla ja huomioi ympäristö- ja laatuvaatimukset. 

Varastonhoitaja työllistyy usein kuljetusliikkeiden ja kaupan alan varastoihin, julkiselle sektorille kuntien ja valtion palvelukseen tai toimii itsenäisenä yrittäjänä.

Varastoalan ammattilaisilta vaaditaan tarkkuutta, kehittymiskykyä, tietoteknisiä taitoja ja kielitaitoa sekä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Opiskelun aikana opiskelija suorittaa henkilöauton ajokortin (B-ajokortti).

Varastoalan työllistymisnäkymät ovat hyvät ja ammattitaitoista väkeä kaivataan lisää. Pulaa on myös koulutetuista logistiikanalan esimiehistä.

ammatit : liikenne