Koulutusinfo
TUTKINTO Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
OSAAMISALA Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala
Vanhustyön osaamisala
Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
TOIMIPISTE Pomo-talo, Porvoo ja Loviisa
JATKO-
OPINNOT
Ammatti- tai erikoisammattitutkinnot
Sosionomi, sairaanhoitaja tai terveydehoitaja (AMK)
Lastentarhanopettaja (KK)
KOULUTUS ALKAA Syksy 2017

HUOM!

Alalle on opiskeluun ja työskentelyyn vaikuttavia terveydellisiä vaatimuksia ja suosituksia. Jos terveydentilasi on heikentynyt, tarkista suositukset Opintopolusta.

 

Lähihoitaja

Lähihoitaja tukee, ohjaa, hoitaa ja kuntouttaa eri-ikäisiä ihmisiä monenlaisissa elämänvaiheissa. Lähihoitajalla on pätevyys perustason hoitoon, hoivaan ja kasvatukseen. Lähihoitajan tehtävät ovat hyvin monipuolisia ja vaihtelevia.

Lähihoitaja voi työskennellä esimerkiksi lastenhoitajana, vanhustentyöntekijänä, henkilökohtaisena avustajana tai ohjaajana. Työpaikat löytyvät yksityisistä kodeista, sairaaloista, päiväkodeista, hoitolaitoksista ja palveluyksiköistä, lääkäriasemilta tai vastaanotoilta.

Tutkintoon kuuluu merkittävästi työssäoppimista aidoissa työelämän tilanteissa ja erilaisissa työympäristöissä. Työssä korostuu potilaiden ja asiakkaiden turvallisuus sekä toiminnan vastuullisuus.

Alan työllisyysnäkymät ovat erittäin hyvät. Osaavista, tutkinnon omaavista työntekijöistä on jopa pulaa. Muun muassa väestön ikääntyminen lisää tulevaisuudessa sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta merkittävästi.

ammatit : hoiva