TUTKINTO Kauneudenhoitoalan perustutkinto
OSAAMISALA Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan osaamisala
TOIMIPISTE Pomo-talo, Porvoo
JATKO-
OPINNOT
Ammatti- tai erikoisammattitutkinnot
Estenomi (amk)
KOULUTUS ALKAA  Syksy 2017

 

HUOM!

Alalla on opiskeluun ja työskentelyyn vaikuttavia terveydellisiä suosituksia. Jos terveydentilasi on heikentynyt, tarkista suositukset Opintopolusta.

Kosmetiikkaneuvoja

Kosmetiikkaneuvoja ohjaa ja neuvoo asiakkaita ihon ja kauneuden hoidossa sekä myy kauneudenhoitoalan tuotteita ja palveluita. Hänen työhönsä voi sisältyä ohjaus-, neuvonta- ja esittelytehtäviä, asiakaskontaktien luomista ja ylläpitämistä sekä myyntityötä.

Kosmetiikkaneuvoja työskentelee alan asiakas-, myynti-, markkinointi- ja tuote-esittelijän tehtävissä sekä kouluttajana maahantuontiyrityksissä tai tavarataloissa.

Kosmetiikkaneuvojan tutkinnon perusrakenne on sama kuin kosmetologilla. Opinnot eroavat siinä, että kosmetologit perehtyvät syvällisemmin ihonhoitoihin, kun kosmetiikkaneuvojat taas kauneudenhoito- ja tuoteneuvontaan. Myynti- ja markkinointityössä kosmetiikkaneuvoja tarvitsee myös puhe- ja esiintymistaitoja, joten opinnoissa perehdytään myös näihin osa-alueisiin.

Kilpailu kauneudenhoitoalalla on kiristymässä ja yrittäjyystaitojen merkitystä korostetaan opintojen aikana.

ammatit : hoiva